Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

Report number
32
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
12 February 2021 Friday. 08:36:51 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Darknet
country
Netherlands
description
Used to spam email and abuse
source
bitcoinabuse
Site url
date
17 December 2020 Thursday. 13:49:47 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
country
Poland
description
skurwiel, przygłup, szalony pomyleniec i zboczeniec, szuka naiwnych i głupich...!!!
source
bitcoinabuse
Site url
date
17 December 2020 Thursday. 13:47:38 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
country
Poland
description
bandyta, złodziej, oszust, sznatażysta padalec i gnój...!!!
source
bitcoinabuse
Site url
date
14 August 2020 Friday. 17:31:10 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
jestem profesjonalnym koderem i zhakowalem system operacyjny
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 August 2020 Thursday. 06:35:33 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
blackmail
country
Poland
description
Blackmail send for email
source
bitcoinabuse
Site url
date
12 August 2020 Wednesday. 13:59:49 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Blackmail scammer
country
Poland
description
Witaj! Jesuyqtem profesjonalnqweym kokjderem i zhakowalem syahsdjkfstem operacyjny Twojego urzaihgdzenia, gdy odwiedhjziles witryne dla dorosablych. Obserwauhuje twoja aktywnoihgsc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumauhiesz, o czym mowie, moge wyjasnic... Moje zlosliwe oprograasdmowanie trojanwtyeuskie pozwala mi uzyskac dostihgep do systeqwemu mojej ofiary. To wieloplkjatformowe oprogramowanie obslugujace hVoiuhtrNC, ktore moasdzna zainstalowac na telefihgonach, komputeijhbrach PC, a nawet na telewizorze. Nie wykrywa AV, poniewaz jest zaszyfrowany i nie mozna go wykryc, poniewaz aktualizuje jego podpis co 4 godziny. Moge wlaczyc kamere, zapisac dzienniki i robic, co chce, a niczego nie zauwazysz. Terabnaz mam wszystkie twoje kontaijakty, widze dane i wszysuyqtkie dziennihgiki z czatow z ostatnich 2 mibnvsiecy, ale nie jest to bardzo przydaahsdjkftne bez tego, co moze zrujbnvnowac twoja reputijhbacje... Nagralijhbem twoja masturauhbacje i film, ktory oglawerdales. To bylo obrzyabndliwe. Moge zrujxbvnnowac ci zycie, wysylbnajac te rzeczy wszystkim, ktoqwerych znasz. Jesqweli chcesz, zebym usunal ten materihgial i uniknales problbnemow, wyslij 10an00 $ na moj adres bitaijcoin: 14znamfEjVeWTsF1D532vDXVPvorTcReEk Jesli nie wiesz, jak kupwerowac bitcoabniny, skorzystaj z Gooxbvngle, istnieje wiele wskazowek dotychjzacych uzywania, wydbnawania i kupowabania tej krypauhtowaluty. Masz 5ab0 godoiuhtrzin na zrealabnizowanie platnijhbosci. Mam powiadihgomienie, ze czywertasz te wiadomosc ... CZAS MbnvUSI MIEC. Nie probwtyeuuj odpowiadac, poniabewaz ten adres e-mqweail zostal utwobnvrzony. Nie probqyeuiuj narzekac, poniewabnaz nie moijhbzna sleajndzic tego i mojegoiuhtro adresu bitchjoin. Jeskjli zauwazkjylem, ze udostepniijhbles te wiadbnvomosc, wszyscy otrzymoiuhtraja Twoje danabne. Do widzenia!
source
bitcoinabuse
Site url
date
08 August 2020 Saturday. 13:16:40 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Evelyn Ingram
country
Poland
description
Jesoiuhtrli chcesz, zebym usunal ten materhjial i uniknales problauhemow, wyslij 10uyq00 $ na moj adres bithjcoin: 14znamfEjVeWTsF1D532vDXVPvorTcReEk Jesli nie wiesz, jak kupijhbowac bitcohjiny, skorzystaj z Gooabngle, istnieje wiele wskazowek dotycanzacych
source
bitcoinabuse
Site url
date
03 August 2020 Monday. 13:17:49 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Poland
description
Jesqwetem profesjonalnihgym koajnderem i zhakowalem sybnstem operacyjny Twojego urzakjdzenia, gdy odwiedqweziles witryne dla dorosasdlych. Obserwweruje twoja aktywnoxbvnsc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumaniesz, o czym mowie, moge wyjasnic... Moje zlosliwe oprograwermowanie trojanabskie pozwala mi uzyskac dostuyqep do systeauhmu mojej ofiary. To wieloplaijatformowe oprogramowanie obslugujace hVhjNC, ktore moaijzna zainstalowac na telefijhbonach, komputewerrach PC, a nawet na telewizorze. Nie wykrywa AV, poniewaz jest zaszyfrowany i nie mozna go wykryc, poniewaz aktualizuje jego podpis co 4 godziny. Moge wlaczyc kamere, zapisac dzienniki i robic, co chce, a niczego nie zauwazysz. Terahsdjkfaz mam wszystkie twoje kontuyqakty, widze dane i wszyswtyeutkie dziennxbvniki z czatow z ostatnich 2 miwersiecy, ale nie jest to bardzo przydabnvtne bez tego, co moze zrujauhnowac twoja reputqyeuiacje... Nagralbnem twoja masturabnbacje i film, ktory oglaahsdjkfdales. To bylo obrzywerdliwe. Moge zrujabnnowac ci zycie, wysylwerajac te rzeczy wszystkim, ktoajnrych znasz. Jesaijli chcesz, zebym usunal ten materabial i uniknales problhjemow, wyslij 10wtyeu00 $ na moj adres bitwercoin: 14znamfEjVeWTsF1D532vDXVPvorTcReEk Jesli nie wiesz, jak kupwerowac bitcohjiny, skorzystaj z Gookjgle, istnieje wiele wskazowek dotycijhbzacych uzywania, wydbnawania i kupowuyqania tej krypkjtowaluty. Masz 5aij0 godqwezin na zrealauhizowanie platnbnvosci. Mam powiaduyqomienie, ze czyabntasz te wiadomosc ... CZAS MahsdjkfUSI MIEC. Nie probasduj odpowiadac, poniauhewaz ten adres e-muyqail zostal utwobnrzony. Nie probahsdjkfuj narzekac, poniewabnaz nie moihgzna sleihgdzic tego i mojegqyeuio adresu bitcanoin. Jesabnli zauwazuyqylem, ze udostepniqyeuiles te wiadabomosc, wszyscy otrzymauhaja Twoje danqwee. Do widzenia!
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 July 2020 Sunday. 15:37:15 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Blackmail scammer
country
Poland
description
Sending weird ass blackmail in Polish, pretends to have Access to my things witch is false
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2020 Saturday. 20:40:21 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
Witaj! Jesaijtem profesjonalnkjym koanderem i zhakowalem syijhbstem operacyjny Twojego urzaasddzenia, gdy odwiedqweziles witryne dla dorosaijlych. Obserwbnuje twoja aktywnoabsc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumaijiesz, o czym mowie, moge wyjasnic... Moje zlosliwe oprograasdmowanie trojanwerskie pozwala mi uzyskac dostuyqep do systeahsdjkfmu mojej ofiary. To wieloplanatformowe oprogramowanie obslugujace hVanNC, ktore moasdzna zainstalowac na telefbnvonach, komputewtyeurach PC, a nawet na telewizorze. Nie wykrywa AV, poniewaz jest zaszyfrowany i nie mozna go wykryc, poniewaz aktualizuje jego podpis co 4 godziny. Moge wlaczyc kamere, zapisac dzienniki i robic, co chce, a niczego nie zauwazysz. Teraijaz mam wszystkie twoje kontijhbakty, widze dane i wszysabntkie dziennwtyeuiki z czatow z ostatnich 2 miwtyeusiecy, ale nie jest to bardzo przydawertne bez tego, co moze zrujaijnowac twoja reputkjacje... Nagralbnvem twoja masturaijbacje i film, ktory oglaaijdales. To bylo obrzyasddliwe. Moge zrujabnnowac ci zycie, wysylwerajac te rzeczy wszystkim, ktoauhrych znasz. Jesahsdjkfli chcesz, zebym usunal ten materwtyeuial i uniknales problahsdjkfemow, wyslij 10xbvn00 $ na moj adres bitasdcoin: 14znamfEjVeWTsF1D532vDXVPvorTcReEk Jesli nie wiesz, jak kupajnowac bitcoahsdjkfiny, skorzystaj z Goooiuhtrgle, istnieje wiele wskazowek dotycqwezacych uzywania, wydahsdjkfawania i kupowqweania tej krypabtowaluty. Masz 5ab0 godasdzin na zrealauhizowanie platnihgosci. Mam powiadabnomienie, ze czyqyeuitasz te wiadomosc ... CZAS ManUSI MIEC. Nie probabuj odpowiadac, poniajnewaz ten adres e-mbnvail zostal utwobnrzony. Nie probabuj narzekac, poniewasdaz nie moajnzna sleihgdzic tego i mojegbno adresu bitcxbvnoin. Jesanli zauwazauhylem, ze udostepniwerles te wiadahsdjkfomosc, wszyscy otrzymahsdjkfaja Twoje dankje. Do widzenia!
source
bitcoinabuse
Site url
date
21 July 2020 Tuesday. 14:22:36 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Alicia Larsen <[email protected]>
country
Poland
description
Witaj! Jesaijtem profesjonalnijhbym kouyqderem i zhakowalem sybnstem operacyjny Twojego urzaabdzenia, gdy odwiedqyeuiziles witryne dla dorosablych. Obserwbnuje twoja aktywnowtyeusc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumqyeuiiesz, o czym mowie, moge wyjasnic... Moje zlosliwe oprograaijmowanie trojanasdskie pozwala mi uzyskac dostuyqep do systeihgmu mojej ofiary. To wielopluyqatformowe oprogramowanie obslugujace hVbnNC, ktore moaijzna zainstalowac na telefxbvnonach, komputeoiuhtrrach PC, a nawet na telewizorze. Nie wykrywa AV, poniewaz jest zaszyfrowany i nie mozna go wykryc, poniewaz aktualizuje jego podpis co 4 godziny. Moge wlaczyc kamere, zapisac dzienniki i robic, co chce, a niczego nie zauwazysz. Teranaz mam wszystkie twoje kontaijakty, widze dane i wszysahsdjkftkie dziennauhiki z czatow z ostatnich 2 miijhbsiecy, ale nie jest to bardzo przydaajntne bez tego, co moze zrujihgnowac twoja reputahsdjkfacje... Nagralijhbem twoja masturoiuhtrbacje i film, ktory oglakjdales. To bylo obrzywtyeudliwe. Moge zrujahsdjkfnowac ci zycie, wysylanajac te rzeczy wszystkim, ktoijhbrych znasz. Jeswerli chcesz, zebym usunal ten materkjial i uniknales problahsdjkfemow, wyslij 10wtyeu00 $ na moj adres bitabcoin: 14znamfEjVeWTsF1D532vDXVPvorTcReEk Jesli nie wiesz, jak kupuyqowac bitcoqyeuiiny, skorzystaj z Goobnvgle, istnieje wiele wskazowek dotycabnzacych uzywania, wydwtyeuawania i kupowijhbania tej krypwtyeutowaluty. Masz 5ajn0 godaijzin na zrealhjizowanie platnoiuhtrosci. Mam powiadqweomienie, ze czyaijtasz te wiadomosc ... CZAS MqweUSI MIEC. Nie probabnuj odpowiadac, poniwerewaz ten adres e-mabnail zostal utwoajnrzony. Nie probwtyeuuj narzekac, poniewabnaz nie mobnvzna sleoiuhtrdzic tego i mojegqyeuio adresu bitcihgoin. Jesuyqli zauwazoiuhtrylem, ze udostepniajnles te wiadihgomosc, wszyscy otrzymabaja Twoje danoiuhtre. Do widzenia!
source
bitcoinabuse
Site url
date
20 July 2020 Monday. 07:48:10 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
blackmail
country
United Kingdom
description
Blackmail send to random recipients.
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 July 2020 Sunday. 20:52:04 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
Implies that have access to my PC and wants BTC as ransom.
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 July 2020 Sunday. 14:52:44 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
Jestem profesjonalnanym koderem i zhakowalem system operacyjny Twojego urzadzenia, gdy odwiedziles witryne dla doroslych. Obserwauje twoja aktywnosc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumiesz, o czym mowie, moge wyjasnic..
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 July 2020 Sunday. 11:37:05 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
Very professional... "Jesantem profesjonalnuyqym koajnderem i zhakowalem syasdstem operacyjny Twojego urzaqwedzenia, gdy odwieduyqziles witryne dla doroshjlych. Obserwabuje twoja aktywnouyqsc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumxbvniesz, o czym mowie, moge wyjasnic... Moje zlosliwe oprograasdmowanie trojananskie pozwala mi uzyskac dostajnep do systeaijmu mojej ofiary. To wieloplihgatformowe oprogramowanie obslugujace hVanNC, ktore mooiuhtrzna zainstalowac na telefkjonach, komputeanrach PC, a nawet na telewizorze. Nie wykrywa AV, poniewaz jest zaszyfrowany i nie mozna go wykryc, poniewaz aktualizuje jego podpis co 4 godziny. Moge wlaczyc kamere, zapisac dzienniki i robic, co chce, a niczego nie zauwazysz. Terwtyeuaz mam wszystkie twoje kontbnvakty, widze dane i wszysantkie dziennhjiki z czatow z ostatnich 2 miabsiecy, ale nie jest to bardzo przydaijhbtne bez tego, co moze zrujbnvnowac twoja reputoiuhtracje... Nagralwtyeuem twoja masturbnvbacje i film, ktory oglaabdales. To bylo obrzyijhbdliwe. Moge zrujabnnowac ci zycie, wysylanajac te rzeczy wszystkim, ktobnvrych znasz. Jesoiuhtrli chcesz, zebym usunal ten materhjial i uniknales problbnvemow, wyslij 10wtyeu00 $ na moj adres bitqyeuicoin [...]"
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 July 2020 Sunday. 08:03:46 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
Witaj! Jeswertem profesjonalnabym kobnvderem i zhakowalem syijhbstem operacyjny Twojego urzaqwedzenia, gdy odwiedqweziles witryne dla dorosasdlych. Obserwwtyeuuje twoja aktywnoansc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumaniesz, o czym mowie, moge wyjasnic... Moje zlosliwe oprograahsdjkfmowanie trojankjskie pozwala mi uzyskac dostihgep do systeuyqmu mojej ofiary. To wieloplijhbatformowe oprogramowanie obslugujace hVajnNC, ktore mohjzna zainstalowac na telefanonach, komputeasdrach PC, a nawet na telewizorze. Nie wykrywa AV, poniewaz jest zaszyfrowany i nie mozna go wykryc, poniewaz aktualizuje jego podpis co 4 godziny. Moge wlaczyc kamere, zapisac dzienniki i robic, co chce, a niczego nie zauwazysz. Terabaz mam wszystkie twoje kontbnvakty, widze dane i wszysqwetkie dziennuyqiki z czatow z ostatnich 2 miwersiecy, ale nie jest to bardzo przydaahsdjkftne bez tego, co moze zrujbnnowac twoja reputbnacje... Nagralwerem twoja masturhjbacje i film, ktory oglaqyeuidales. To bylo obrzybndliwe. Moge zrujqyeuinowac ci zycie, wysylahsdjkfajac te rzeczy wszystkim, ktoabnrych znasz. Jesabnli chcesz, zebym usunal ten materwerial i uniknales problihgemow, wyslij 10bn00 $ na moj adres bithjcoin: 14znamfEjVeWTsF1D532vDXVPvorTcReEk Jesli nie wiesz, jak kupijhbowac bitcokjiny, skorzystaj z Gookjgle, istnieje wiele wskazowek dotycxbvnzacych uzywania, wydabnawania i kupowhjania tej krypoiuhtrtowaluty. Masz 5ab0 godabzin na zrealxbvnizowanie platnoiuhtrosci. Mam powiadoiuhtromienie, ze czyabtasz te wiadomosc ... CZAS MaijUSI MIEC. Nie probabuj odpowiadac, ponihjewaz ten adres e-mwerail zostal utwoanrzony. Nie probabuj narzekac, poniewihgaz nie moxbvnzna sleabndzic tego i mojegqweo adresu bitcweroin. Jesijhbli zauwazihgylem, ze udostepnibnles te wiadabomosc, wszyscy otrzymijhbaja Twoje danihge. Do widzenia!
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 July 2020 Saturday. 22:48:16 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
hellokitty
country
Poland
description
fraudster who extorts money.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 July 2020 Saturday. 22:15:38 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
cut head of this prick and piss into, faked @
country
Poland
description
Received: from servihoo.com (mail3.servihoo.com [202.123.2.120]) Jesbntem profesjonalnuyqym kooiuhtrderem i zhakowalem syaijstem operacyjny Twojego urzaahsdjkfdzenia, gdy odwiedaijziles witryne dla doroshjlych. Obserwbnuje twoja aktywnokjsc od kilku miesiecy
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 July 2020 Saturday. 16:48:01 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
Witaj! Jesasdtem profesjonalnbnym kouyqderem i zhakowalem syihgstem operacyjny Twojego urzabndzenia, gdy odwiedwerziles witryne dla dorosahsdjkflych. Obserwbnvuje twoja aktywnohjsc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumihgiesz, o czym mowie, moge wyjasnic... Moje zlosliwe oprograbnmowanie trojanxbvnskie pozwala mi uzyskac dostabnep do systeabnmu mojej ofiary. To wieloploiuhtratformowe oprogramowanie obslugujace hVahsdjkfNC, ktore moabnzna zainstalowac na telefabnonach, komputeqyeuirach PC, a nawet na telewizorze. Nie wykrywa AV, poniewaz jest zaszyfrowany i nie mozna go wykryc, poniewaz aktualizuje jego podpis co 4 godziny. Moge wlaczyc kamere, zapisac dzienniki i robic, co chce, a niczego nie zauwazysz. Terqweaz mam wszystkie twoje kontajnakty, widze dane i wszyswertkie dziennahsdjkfiki z czatow z ostatnich 2 miwtyeusiecy, ale nie jest to bardzo przydaqyeuitne bez tego, co moze zrujasdnowac twoja reputijhbacje... Nagralkjem twoja masturhjbacje i film, ktory oglaihgdales. To bylo obrzyauhdliwe. Moge zrujbnnowac ci zycie, wysylxbvnajac te rzeczy wszystkim, ktoqyeuirych znasz. Jesbnvli chcesz, zebym usunal ten materajnial i uniknales problkjemow, wyslij 10ajn00 $ na moj adres bitihgcoin: 14znamfEjVeWTsF1D532vDXVPvorTcReEk Jesli nie wiesz, jak kupabowac bitcoqweiny, skorzystaj z Goowtyeugle, istnieje wiele wskazowek dotycwtyeuzacych uzywania, wydajnawania i kupowihgania tej krypauhtowaluty. Masz 5wtyeu0 godbnvzin na zrealhjizowanie platnoiuhtrosci. Mam powiadbnomienie, ze czykjtasz te wiadomosc ... CZAS ManUSI MIEC. Nie proboiuhtruj odpowiadac, poniasdewaz ten adres e-masdail zostal utwoaijrzony. Nie probbnuj narzekac, poniewijhbaz nie moqwezna sleajndzic tego i mojegauho adresu bitckjoin. Jeshjli zauwazqweylem, ze udostepniaijles te wiadoiuhtromosc, wszyscy otrzymxbvnaja Twoje danwtyeue. Do widzenia!
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 July 2020 Saturday. 10:59:36 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
spoofed email Davina <[email protected]>
country
Poland
description
typical abuse mail: Witaj! Jesoiuhtrtem profesjonalnajnym kooiuhtrderem i zhakowalem sybnvstem operacyjny Twojego urzauyqdzenia, gdy odwiedanziles witryne dla doroshjlych. Obserwhjuje twoja aktywnowtyeusc od kilku miesiecy. Jesli nie rozumweriesz, o czym mowie, moge wyjasnic... Moje zlosliwe oprograajnmowanie trojanajnskie pozwala mi uzyskac dosthjep do systeasdmu mojej ofiary. To wieloplihgatformowe oprogramowanie obslugujace hVhjNC, ktore mooiuhtrzna zainstalowac na telefkjonach, komputekjrach PC, a nawet na telewizorze. Nie wykrywa AV, poniewaz jest zaszyfrowany i nie mozna go wykryc, poniewaz aktualizuje jego podpis co 4 godziny. Moge wlaczyc kamere, zapisac dzienniki i robic, co chce, a niczego nie zauwazysz. Teranaz mam wszystkie twoje kontwerakty, widze dane i wszyswtyeutkie dziennqyeuiiki z czatow z ostatnich 2 mioiuhtrsiecy, ale nie jest to bardzo przydakjtne bez tego, co moze zrujkjnowac twoja reputbnvacje... Nagralaijem twoja masturhjbacje i film, ktory oglaaijdales. To bylo obrzyuyqdliwe. Moge zrujhjnowac ci zycie, wysylaijajac te rzeczy wszystkim, ktoaijrych znasz. Jeshjli chcesz, zebym usunal ten materanial i uniknales problqyeuiemow, wyslij 10xbvn00 $ na moj adres bitijhbcoin: 14znamfEjVeWTsF1D532vDXVPvorTcReEk Jesli nie wiesz, jak kupabowac bitcoahsdjkfiny, skorzystaj z Gooaijgle, istnieje wiele wskazowek dotycbnzacych uzywania, wydwtyeuawania i kupowqweania tej krypauhtowaluty. Masz 5ahsdjkf0 godaijzin na zrealijhbizowanie platnabnosci. Mam powiadbnvomienie, ze czyqyeuitasz te wiadomosc ... CZAS MaijUSI MIEC. Nie probbnvuj odpowiadac, ponioiuhtrewaz ten adres e-mkjail zostal utwoajnrzony. Nie probkjuj narzekac, poniewahsdjkfaz nie moanzna sleihgdzic tego i mojegijhbo adresu bitcweroin. Jesanli zauwazbnylem, ze udostepnikjles te wiadajnomosc, wszyscy otrzymuyqaja Twoje danabe. Do widzenia!
source
bitcoinabuse
Site url