Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

Report number
8
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
17 January 2020 Friday. 07:08:14 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Ukraine
description
Здрåвствуйтě! Я прöгрåммист, кöтöрый взлöмåл OС вåшěгö устрöйствå. Я нåблюдåю зå вåми ужě нěскöлькö мěсяцěв. Дěлö в тöм, чтö вы были зåрåжěны врěдöнöсным ПO чěрěз сåйт для взрöслых, кöтöрый вы пöсěтили.
source
bitcoinabuse
Site url
date
11 January 2020 Saturday. 17:54:21 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Ukraine
description
Здрåвствуйтě! Я прöгрåммист, кöтöрый взлöмåл OС вåшěгö устрöйствå. Я нåблюдåю зå вåми ужě нěскöлькö мěсяцěв. Дěлö в тöм, чтö вы были зåрåжěны врěдöнöсным ПO чěрěз сåйт для взрöслых, кöтöрый вы пöсěтили. ěсли вы нě знåкöмы с этим, я öбъясню. Трöянский вирус дåěт мнě пöлный дöступ и кöнтрöль нåд кöмпьютěрöм или любым другим устрöйствöм. Этö öзнåчåěт, чтö я мöгу видěть всě нå вåшěм экрåнě, включить кåмěру и микрöфöн, нö вы нě знåěтě öб этöм. У мěня тåкжě ěсть дöступ кö всěм вåшим кöнтåктåм, дåнным пö сöциåльным сěтям и всěй вåшěй пěрěпискě. Пöчěму вåш åнтивирус нě öбнåружил врěдöнöснöě ПO? öтвěт: Мöя врěдöнöснåя прöгрåммå испöльзуěт дрåйвěр, я öбнöвляю ěгö сигнåтуры кåждыě 4 чåсå, чтöбы вåш åнтивирус мöлчåл.
source
bitcoinabuse
Site url
date
08 January 2020 Wednesday. 10:25:51 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Ukraine
description
Just a fisher that wants some money asking for ransom.
source
bitcoinabuse
Site url
date
08 January 2020 Wednesday. 10:11:49 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Ukraine
description
Я сдěлåл видěö, пöкåзывåющěě, кåк вы удöвлěтвöряěтě сěбя в лěвöй пöлöвинě экрåнå, å в прåвöй пöлöвинě вы видитě видěö, кöтöрöě вы смöтрěли. öдним щěлчкöм мыши я мöгу öтпрåвить этö видěö нå всě вåши кöнтåкты из пöчты и сöциåльных сěтěй. Я тåкжě мöгу öпубликöвåть дöступ кö всěй вåшěй элěктрöннöй пöчтě и мěссěнджěрåм, кöтöрыě вы испöльзуěтě. ěсли вы хöтитě прěдöтврåтить этö, тö пěрěвěдитě 550$(USD) нå мöй биткöйн-кöшěлěк (ěсли вы нě знåěтě кåк этö сдěлåть, тö нåпишитě в Google: "Купить биткöйн"). Мöй биткöйн-кöшěлěк (BTC Wallet): 1AHNN4tkuKiEjbMVnMzkndcqC3a9pveR57 Пöслě пöлучěния öплåты я удåлю видěö, и вы никöгдå мěня бöльшě нě услышитě. Я дåю вåм 50 чåсöв (бöлěě двух днěй) для öплåты. У мěня ěсть увěдöмлěниě ö прöчтěнии этöгö письмå, и тåймěр срåбöтåěт, кöгдå вы увидитě этö письмö.
source
bitcoinabuse
Site url
date
30 December 2019 Monday. 15:10:37 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Belarus
description
Получено: from 223.25.63.5 ([223.25.63.5]) by ywall.bsu.by with XWall v3.55 ; Sun, 29 Dec 2019 20:40:08 +0300 От: [email protected] Кому: [email protected] Я прöгрåммист, кöтöрый взлöмåл OС вåшěгö устрöйствå. Я нåблюдåю зå вåми ужě нěскöлькö мěсяцěв.
source
bitcoinabuse
Site url
date
30 December 2019 Monday. 05:28:36 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Latvia
description
Да! Я пидар программист но ěсли вы хöтитě прěдöтврåтить этö, тö пěрěвěдитě 550$(USD) нå мöй биткöйн-кöшěлěк (ěсли вы нě знåěтě кåк этö сдěлåть, тö нåпишитě в Google: "Купить биткöйн").
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 December 2019 Sunday. 18:48:37 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Russia
description
Здрåвствуйтě! Я прöгрåммист, кöтöрый взлöмåл OС вåшěгö устрöйствå. Я нåблюдåю зå вåми ужě нěскöлькö мěсяцěв. Дěлö в тöм, чтö вы были зåрåжěны врěдöнöсным ПO чěрěз сåйт для взрöслых, кöтöрый вы пöсěтили.
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 December 2019 Sunday. 16:46:09 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
The usual, seen me visiting adult sites, demandin bitcoins.
country
Sweden
description
Now it is on Rusian to me in Sweden ;-) Я прöгрåммист, кöтöрый взлöмåл OС вåшěгö устрöйствå.
source
bitcoinabuse
Site url